Salgs- og leveringsbetingelser for HUMUS-Genplasts Webshop

Ved handel i HUMUS-Genplasts webshop betales med Dankort ved bestilling. Alle priser er inkl. 25% moms.

Vi sender ikke varer fra vores webshop til udlandet.

Ved forsendelse af varer til ikke brofaste øer skal der evt. betales et mindre fragttillæg.
OBS: HUMUS-Genplasts webshop kan IKKE beregne sådanne tillæg.

Vi sender kun varer fra vores adresse hver onsdag (dog ikke på/op til helligdage).

Vi sender (af div. gode varmemæssige grunde) ikke kompostormekultur på ekstremt varme sommerdage.

Vi leverer (af div. gode kuldemæssige grunde) ikke kompostormekultur ca. fra d. 1. december til d. 15. april.

Evt.reklamationer over fejl eller mangler mv. skal ske skriftligt senest 7 dage efter at køber har modtaget en vare.

Ved eventuelt mangelfuldt leverede varer, har HUMUS-Genplast ret til efter eget valg at afhjælpe manglerne eller omlevere disse.

Ved mangler og skader på varer er HUMUS-Genplast kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at mangler eller skader skyldes fejl eller forsømmelser fra HUMUS-Genplast’s side.

HUMUS-Genplast hæfter ikke for kunders driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab.

HUMUS-Genplast’s ansvar er under alle omstændigheder begrænset til faktura-beløbet.

HUMUS-Genplast er ikke ansvarlig, såfremt der foreligger en force majeure situation.

Returnering af varer bestilt via webshoppen kan kun ske ved forudgående skriftlig aftale med HUMUS-Genplast.

Enhver uoverensstemmelse mellem HUMUS-Genplast og vores kunder skal om nødvendigt afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

HUMUS Genplast
Sylbækvej 1
DK-8230 Åbyhøj

Telefon +45 40 20 73 13

CVR-nr: 4911 0251